# Doniczki ogrodnicze i produkcyjne memento-lublin.pl Od wielu lat Aveco-System oferuje najwyższej jakości ściany przesuwne. doniczki wysokiedoniczki ogrodniczeinwest-dom.com.pl
doniczki produkcyjne
doniczki ogrodnicze
doniczki produkcyjne
doniczki ogrodnicze

Wszystkie roliny wymagaj odpowiedniej i profesjonalnej pielgnacji, niezalenie od tego, czy s trzymane w domu, czy w ogrodzie. Co wane, cz rolin, ktre trzymamy w sezonie w ogrodzie, wymaga zabrania ich do domu na zim, w przeciwnym razie, w kolejnym sezonie, moe ju nie by czym cieszy si w swojej maej przestrzeni. Odpowiednia pielgnacja rolin wymaga midzy innymi ich rozsadzania, przesadzania i wymieniania im raz na jaki czas doniczek. Warto wiedzie, e korzenie roliny w doniczce zwykle rozrastaj si w takim wymiarze, na ile pozwala im doniczka. Dlatego, od czasu do czasu trzeba zmieni doniczk, eby korzenie mogy si rozrosn, gdy rozronie si rolina. Do opieki nad rolinami potrzebne nam s doniczki ogrodnicze rnych rodzajw. Niektre su jedynie przesadzaniu rolin z jednej doniczki do drugiej, inne, tak zwane doniczki produkcyjne, su gwnie rozsadzaniu, rozmnaaniu i ukorzenianiu rolin. To pojemniki plastikowe, elastyczne, ktrych rolina nie zajmuje na dugo. Zwykle wsadza si tu nasionko lub odnk, ktra ma chwil czasu na rozwinicie stabilnego i odpowiedniego systemu korzeniowego. Gdy si to stanie, rolin mona ju usun z takiej doniczki i przeoy do drugiej, docelowej, w ktrej bdzie ju tylko rosa i rozwijaa si. Oczywicie, wane eby dobra odpowiedni doniczk do danej roliny. Cz bowiem lubi, gdy ich korzenie s bardziej rozwinite ni cz nadziemna. Inne natomiast, zdecydowanie bardziej lubi, gdy rozwinita jest cz zielona, a korze nie powinien by zbyt mocno rozbudowany.


Doniczki produkcyjne i ogrodnicze.